Begrijpelijke, makkelijke, teksten maken is best moeilijk eigenlijk. En dan maakt het niet uit of die tekst is geschreven in een brief, op een site of op een bordje in een winkel.

Het is veel makkelijker om iets langs en ingewikkelds te schrijven dan iets korts en simpels. Tenminste als je wilt dat de mensen waarvoor je ze schrijft jouw boodschap ook kunnen begrijpen. En, dat is het echte doel, dat die mensen ook de juiste acties kunnen doen. Bijvoorbeeld:  de nieuwe oven gebruiken, je aan de regels houden van je nieuwe werkgever, een fiets huren op het station, je medicijnen goed innemen of je vuilnis scheiden op de manier die de gemeente graag wil.

Manual

Uitstralen

Zorg ervoor dat al jouw communicatie in elke situatie past bij jouw organisatie. Bij wat jouw organisatie graag wil uitstralen. En waarbij je lezer zich gezien voelt. Waar het ook om gaat. Een brief, een regeling, een aanmaning of een webtekst. Of nog wat anders. Ik help graag!

Specialisme

Ik heb makkelijke teksten schrijven tot mijn specialisme gemaakt. Voor een hogeschool heb ik bijvoorbeeld honderden teksten aangepakt. Vooral voor het web. Van dienstverlenende teksten over – inderdaad – hoe je een fiets kunt huren, ICT-handleidingen over een nieuw wachtwoord instellen tot en met HRM-teksten zoals over wat je moet doen als je als werknemer ziek bent. En heb ik de klokkenluidersregeling en het bedrijfsreglement voor een grote aannemer herschreven.

Eenvoudige taal is voor iedereen fijn

Ongeveer 95% van de bevolking begrijpt teksten die op taalniveau B1 zijn geschreven. Ook mensen die geen of geen hoge opleiding hebben gehad. Daarom vind ik het erg belangrijk om dit niveau zoveel mogelijk aan te houden. Er zijn 6 taalniveaus: niveau A1 is het laagste niveau en taalniveau C2 is het hoogste. Daar zijn Europese afspraken over gemaakt.

Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Ongeveer 60% van onze bevolking kan die teksten niet goed begrijpen, zo heeft de rijksoverheid uitgezocht. Dat is wel een heel hoog percentage.
Eenvoudig Nederlands, is niet alleen fijn voor mensen met een lager opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden en professionals lezen meestal liever teksten op taalniveau B1 dan op taalniveau C1. Zo’n tekst leest namelijk gemakkelijker en sneller.

Formeel schrijven

Het is best wel gek dat veel mensen als ze gaan schrijven ineens heel formeel worden. En niet zo schrijven als ze praten als ze je tegenkomen. Dat maakt het contact meteen veel afstandelijker. Dat is jammer. Laat je lezer merken dat je je best doet om hem te begrijpen.

Expres ingewikkeld

Soms schrijven mensen ook wel expres ingewikkeld. Want als het er zo heel helder en makkelijk staat, dan is dat misschien minder deftig. Of is te duidelijk wat er wordt bedoeld. Maar aan zulke ingewikkelde communicatie heb je niks. Je boodschap is niet duidelijk. En je sluit er mensen mee buiten.

Denk je dat veel teksten helemaal niet zo moeilijk zijn? Lees meer over taalniveaus op de site van de Rijksoverheid.